Home Page
Základy
Dobro a Zlo
Ekologie
Budoucnost?
Jiné aktivity:

Cestování

Fotografování

Zahrada

Domů Kontaktní adresa Mapa webu

Základy

Bio paliva.

1.10.2007

Pro výrobu bio paliv je třeba osít, obdělávat plochy např. obilí, je třeba je hnojit, spotřebuje se nafta na setí, obdělávání i sklizeň, nafta na svoz a přepravu obilí, na zpracování vlastního biopaliva, spotřebuje se energie na zpracování, uskladnění, na výrobu. Skutečně jsme si jisti, že všechno toto nemá katastrofálnější důsledky než když nebudeme vyrábět bio paliva? Spočítal to někdo? Včetně recyklace strojů, budov, odpadků? Určitě do toho zahrnul všechny škody?

Zhorší se množství a kvalita potravin, které budou k dispozici, zvýší se jejich cena a sníží se dostupnost. Vzniknou dodatečné náklady na dopravu potravin...

Mám obavu, že důsledky těchto zelených rozhodnutí nedohlédneme. Vždy, když něco vymyslíme, např. DDT, tak později většinou zjistíme, že to bylo špatně...

Kysličník uhličitý a emise.

15.11.2007

V době, když neexistovaly na zemi rostliny, byl všechen kysličník uhličitý v atmosféře. Postupně se přemístil, zuhelnatěl a zropnil se. Co je správné? Když zůstane v zemi nebo bude v ovzduší? Něco mezi tím? CO?

Jinými slovy sama příroda bez člověka obrátila poměr obsahu CO2 a periodicky ho mění. Člověk není žádný vnější element, je to jenom součást té samé přírody. To, co vyprodukujeme je naprosté nic ve srovnání s výbuchem např. sopky nebo dopadem meteoritu na povrch planety. Je to zcela nicotné i s výbuchem slunce a jeho přeměnou v supernovu za pár miliard let. V tom okamžiku ze Země nezbude asi nic.

Klimatické změny a hradní klimatolog

9.12.2007

Tak jak nemám pana prezidenta moc v lásce, v mnohém v této oblasti má pravdu:
- naše pozorování za 400 let je nic ve srovnání s 65 000 000 let od poslední doby ledové
- ekologie je formou lobismu se snahou někam investovat peníze a není to životní prostředí, jsou to firmy, které se na toto specializují.
- mnoho ekologických aktivistů jsou vlastně v podstatě teroristé a používají podobné metody...

Současné historické místo vývoje klimatu je v pohybu směrem k době ledové. Produkcí CO2 si v tomto směru prostě trochu přitápíme. Možná víc než je zdrávo, ale těžko říct. Odborná diskuse je na místě, ne lezení po komínech elektráren a pronikání do atomového reaktoru, hájení pudlíků a ryb vlastním tělem. Je třeba příjmout, že i lidská činnost je činnost přírodní. Lidé nestojí vně přírody, ale jsou její součást. Činnost lidí je globální, mění krajinu (ale to i činnost korálů). Ano, je vhodné omezovat naše dopady na okolí, ale co tím získáme? Čas? Budeme tu o 1 000 let déle? O 100 let? Energie je omezené množství, bude nás méně, déle vydrží, budeme méně spotřebovávat, déle vydrží...
Ale ne věčně. Asi je třeba především hledat jiné zdroje a to jak na Zemi, tak mimo ni. A je třeba je nalézt dříve, než ty současné skončí. Faktem je, že největším zdrojem energie je Slunce, co je na jiných planetách moc nevíme, ale i tam jsou - oceány metanu apod.

Základní úkol je najít jiné zdroje dříve než ty současné skončí a je třeba pro to něco dělat...

Biopaliva a kam vede debilita...

25.4.2007

Zhruba před půl rokem jsem tady psal o tom, že stačí mnohdy použít selský rozum, abychom se dobrali základních pravd. Bohužel, nikdo to neposlouchal. Dnes tu máme první výsledky...

Toto jsou důsledky špatných rozhodnutí. Výroba biopaliv vyvolala zvýšení poptávky po různých zemědělských produktech. Výsledkem je blížící se hladomor pro 100 000 000 lidí. Blíží se hladomor
Probrali se i naše "Evropské" kapacitní mozky... KDE BYLI DŘÍVE??? a doporučují zastavit výrobu tzv. ekopaliv, jelikož jsou daleko škodlivější než spalování ropy... Vědci EU doporučují pozastavit biopaliva
A tak jak jsem psal - pokusy těchto rádo-by inteligentních organizmů o "řízení" něčeho jsou strašně stupidní a ubohé, konce svých činností prostě nedohlédnou... Toto byl tzv. "ekologický pokus"
A na každém konci takového pokusu jsou miliony mrtvých.

 
copyleft 2007, 2008, 2009, 3000, ...