Home Page
Životopis
Projekty a publikace
Stará Home Page
Živnostenský registr
BLOG
 
 
 
 
 
 
 
Jiné aktivity:

Cestování

Fotografování

Zahrada

Domů Kontaktní adresa Mapa webu

Doc.RNDr. Milan Berka, CSc.

Níže uvedené projekty neznamenají, že jsem je vytvořil zcela sám a jako jediný autor. Na projektech se podílelo vždy poměrně dost lidí a firem, v některých případech jsem nebyl ani kontraktorem.

Bližší infoirmace je možné zjistit vždy u kontaktních osob nebo na odpovídajících odkazech.

Vždy jsem ovšem celý projekt přečetl a podepsal se pod něj.

Narazil jsem ovšem i na případy, kdy jsem byl uveden pod materiálem, který jsem nenapsal a ve výběrovém řízení, jako součást dodavatele aniž jsem o tom věděl. Bohužel, jsou to věci, které nemám šanci ovlivnit a někdy se je ani dovědět. Pokud máte pochybnosti, obraťte se přímo na mne.

 

Projekty.

1. The VIANET project (national information service) for SPT TELECOM. ( 1994 - 1996)

2. The INVEX Computer 95 Information System ( 1995 )

3. The Faculty Information System.( 1994 - 1997 )

4. The IntraMVnet ( Ministry of Interior Czech Republic Information Project ) ( 1997)

5. Govertment Information System Project. - Manager of part "Public Information Services" (1998 - 2001)

6. Year 2000 EUnet International Project - local Manager (1998-1999)

7. CCBS ( Central Billing System for Eunet ) - local Manager (1998-1999)

8. PHARE project N CZ CZ9703 Public Administration and Communication Services and Systems - Expert of  SEMA Group (2000)

9. Grant AV ČR Optimalizace metod pro multicast v IP sítích” IET301710508, spoluřešitel, řešitel Ing.Dan Komosný 2005-2008
 

Technické projekty a analýzy.

 1. Berka M.: Příprava zadávací dokumentace a výběrového řízení pro provedení procesní analýzy (zadavatel Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo informatiky ČR, 2006)
 2. Berka M.: Zpracování bezpečnostní dokumentace IS pro Plzeňský kraj (zadavatel KÚ Plzeňského kraje, 2006)
 3. Berka M.& MERIT Group: Bezpečnostní audit IS Moravskoslezského kraje (zadavatel KÚ Moravskoslezského kraje, 2005)
 4. Berka M.: Analýza nasazení Certifikační autority a použití certifikátů na Ministerstvu financí (zadavatel Ministerstvo financí ČR, 2006)
 5. Berka M.: Konzultace IS Magistrátu města Brna (zadavatel Magistrát města Brna, 2005, 2006)
 6. Berka M.: Analýza rizik CZ NIC, (zadavatel CZ NIC, 2007)
 7. Berka M.: Oponentura Portálu veřejné zprávy MIČR (zadavatel Ministerstvo informatiky ČR, 2006, 2007)
 8. Berka M.: Informatizace krajů I.etapa (zadavatel Ministerstvo vnitra ČR, 2001)
 9. Berka M.: Studie proveditelnosti pilotního projektu komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy na území Moravskoslezského kraje (zadavatel Ministerstvo informatiky ČR, 2004)
 10. Berka M.: Studie VOIP - pilotní projekt na území mikroregionu Jihomoravského kraje (zadavatel Ministerstvo informatiky ČR, 2006)
 11. Berka M.: Analýza současného stavu informatizace obcí Jihomoravského kraj (zadavatel Jihomoravský kraj a Ministerstvo informatiky ČR, 2005)
 12. Berka M.: Projekt "Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje " předkládaného v rámci III. kola Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 - 2006 (zadavatel Královéhradecký kraj, 2005)
 13. Berka M.: Vysokorychlostní Internet pro všechny, Jihomoravský kraj – zpracování projektu internetizace 75 obcí JMK, včetně studie proveditelnosti, technického návrhu a kompletní projektové dokumentace (zadavatel Jihomoravský kraj, 2005)
 14. Berka M.: MAN město Uherský Brod, příprava projektu, Strukturální fondy, SROP, Opatření 2.2, včetně studie proveditelnosti, technického návrhu a kompletní projektové dokumentace (zadavatel město Uherský Brod, 2005, 2006)
 15. Berka M.: RAN Bílovecko , Strukturální fondy, SROP, Opatření 2.2, včetně studie proveditelnosti, technického návrhu a kompletní projektové dokumentace (zadavatel město Bílovec, 2005, 2006)
 16. Berka M.: Analýza řešení portálového intranetu Ústeckého kraje, 190 stran (Zadavatel KÚ Ústeckého kraje, 2007)
 17. Berka M.: Bezpečnostní audit KÚ Moravskoslezského kraje, 160 stran (Zadavatel KÚ MSK, 2007)
 18. Berka M.: Komplexní bezpečnostní analýza IS Televize NOVA, 150 stran (Zadavatel CET 21 s.r.o, 2007)
 19. Berka M.: Komplexní bezpečnostní analýza IS Jihočeská universita, 150 stran (Zadavatel Rektorát JČU, 2007, 2008)
 20. Berka M.: Analýza bezpečnostních rizik správce národní domény CZ NIC, 100 stran (CZ NIC, 2007)
 21. Berka M.: Analýza možností vybudování Certifikační autority MF ČR, 100 stran (Ministerstvo financí ČR, 2007)
 22. Berka M.: Zavedení Systému řízení informační bezpečnosti - ISMS, VŠCHT Praha, -probíhá- (Zadavatel Rektorát VŠCHT, 2008)
 23. Berka M.: Zavedení Systému řízení informační bezpečnosti - ISMS, FN Bohunice, Brno, XYZ stran (FN Brno, 2008)
 24. Berka M.: Bezpečnostní audit IS Moravskoslezského kraje (zadavatel KÚ Moravskoslezského kraje, 2008)
 25. Berka M.: Informační koncepce a informační strategie KÚ JMK, 150 stran, (zadavatel KÚ Jihomoravskéhop kraje, 2009)
 26. Berka M.: Studie proveditelnosti portálový intranet PMDP a.s., 131 stran, (zadavatel Plzeňské městské dopravní podniky a.s., 2009)
 27. Berka M.: Studie proveditelnosti: „Technologické centrum a elektronická spisová služby ORP Valašské Meziříčí, včetně vnitřní integrace MěÚ“, 170 stran, (zadavatel Městský úřad Valašské Meziříčí, 2010)
 28. Berka M.: Studie proveditelnosti: „Technologické centrum a elektronická spisová služby ORP Uherský Brod, včetně vnitřní integrace MěÚ“, 170 stran, (zadavatel Městský úřad Uherský Brod, 2010)
 29. Berka M.: Studie proveditelnosti: „Technologické centrum Olomouckého kraje“, (technická část), (zadavatel KÚ OLK, pro NAVIGA 4, 2010)
 30. Berka M.: Studie proveditelnosti: „Technologické centrum Pardubického kraje, (část vnitřní integrace úřadu)“,(zadavetel KÚ Pardubického kraje, pro NAVIGA 4, 2010)
 31. Berka M.: Studie proveditelnosti, eGovernment strategie JMK, Žádost o dotaci: „eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. “,(zadavatel Krajský úřad JMK, pro SABA Consulting, 2010)
 32. Berka M.:"Analýza požadavků pro poskytování služeb Cloud Computing", ( Zadavatel Microsoft Česká republika s.r.o. , 70 stran, 2011)
 33. Berka M.:"Bezpečnostní audit IS a ICT MPSV dle platné legislativy a ČSN ISO/IEC 27001", ( MPSV ČR, 170 stran, 2011)
 34. Berka M.:"Analýza rizik Projektu MPSV pro Vitkovice IT Solutions", ( HPartners, 100 stran, 2012)
 35. Berka M.:"Bezpečnostní testy serverů a aplikací Ústavu pro normalizaci a měření ČR", ( eBusiness Services a.s. , 170 stran, 2012)
 36. Berka M.:"Studie a návrh vývojoveho a aplikačního prostředí IS/IT pro nový informační systém", ( eBusiness Services a.s. , 150 stran, 2013)
 37. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2013)
 38. Berka M.:"Expertní posudek pro ex – ante hodnocení návrhu Dohody o partnerství mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a EK pro oblast ICT", ( pro NAVIGA4 a.s. , 50 stran, 2013)
 39. Berka M.:"Audit bezpečnosti emailového systému Krajského úřadu Olomouckého kraje"( Olomoucký kraj, Krajský úřad , 2013)
 40. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2014)
 41. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2015)
 42. Berka M.:"Provedení bezpečnostního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2016)
 43. Berka M.:"Provedení penetračních testů a bezpečnostního auditu MěÚ Vyškov."( MěÚ Vyškov , 2017)
 44. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2017)
 45. Berka M.:"Provedení penetračních testů, analýzy rizik a bezpečnostního auditu MěÚ Boskovice."( MěÚ Boskovice , 2017)
 46. Berka M.:"Provedení analýzy rizik a bezpečnostního auditu SS Buřinka ČSAS."( , 2018)
 47. Berka M.:"Provedení konzultací PMS MSp."( , 2018)
 48. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2018)
 49. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2019)
 50. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2020)
 51. Berka M.:"Provedení penetračních testů, analýzy rizik a bezpečnostního auditu Magistrát města Zlín."( Magistrát Zlín , 2020)
 52. Berka M.:"Provedení interního auditu COMGUARD a.s."( COMGUARD a.s. , 2021)
Publikace.

Knihy a skripta:

1. Berka M.: "Operační výzkum I.", skripta,ES VUT,Brno,1986,100str.

2. Berka M.: "Operační výzkum II.",skripta,MON,Brno,1987,200str.

3. Pezlar Z.,Berka M.: "Výpočetní a zobrazovací technika II.", MON,Brno,1989,156str.

4. Berka M.,Macur J.: "Programování II a výpočetní systémy." ,MON, Brno,1990,146str.

5. Berka M.: "Operační výzkum ",skripta,VUT,Brno,1991,202str., ISSBN 80-214-0346-2

6. Berka M.,Kučera J.,Macur J.,Solařík M.:"WWW - multimediální prostředí Internetu", UNIS, Brno, 1996, 160str.

7. Berka M., Hanáček P., Macur J.:"WWW-informační servery", UNIS, Brno, 1997, 158str.

8. Berka M. a kolektiv.:“Bezpečná počítačová síť“, VerlagDashofer, Praha, 2005, 1600str. 13 vydání, ISSN 1801-8033
 

 Články v časopisech a sbornících konferencí:

1.Berka M.: "Ustojčivyje kompromisy pri podkupě arbitra v igrach trjoch lic.",Měž.vuz.sbornik.isp.5,Izd.Saratovskogo univěrzitěta,1979,124-131

2.Berka M.: "Ustojčivyje kompromisy v odnoj arbitražnoj igre.",Kybernetika,volume 16,Number 6,Akademia,časopis ČSAV,PRAHA,1980,str.557-568

3.Berka M.: "Ustojčivosť ischodov iz |-jadra proizvolnoj igry." V knize: Prikladnaja matěmatika i matěmatičeskoje oběspěčenije EVM. MGU,Moskva,1981,str.84-85

4.Berka M.: "T-ravnověsnyje situacii v odnoj igre s vydělěnymi igrokami.", Dep.VINITI 21.7.1981 Nr.3681-81, 56str.

5.Berka M.: "Situacii ravnověsija v informacionnych rasširenijach něpreryvnych igr trjoch lic." V knize: Matěmatičeskije mětody v isslědovanii opěracii.,Izd.MGU,Moskva,1981,104-110

6.Berka M.: "Ustojčivosť ischodov iz |-jadra něpreryvnoj igry.", Kybernetika,časopis ČSAV,Praha,1982,str.201-214

7.Berka M.: "O suščestvovanii situacii ravnověsija v odnom klasse meta-igr.",Věstnik MGU,ISSN 0201-7385,ISSN 0137-0782,Serie 15, Vyp.2,Moskva,1982,51-58

8.Berka M.: "O některých metodách řešení optimalizačních úloh s mnoha kriterii.",Knižnice odb.spisů VUT Brno,B-94,1983,str.13-17

9.Berka M.: "Nelineární optimalizace.",Sborník VUT,ročník 1985, číslo 1-4, str.10-13

10.Berka M.: "Stochastické metody globální optimalizace dynamických systémů.",Knižnice odb.spisů VUT Brno,B-114,1986,str.13-24

11.Berka M.,Babič I: "O jedné metodě optimalizace řízení vodohospodářských soustav.",Knižnice odb.spisů VUT Brno,B-114,1986,str.7-29

12.Berka M.: "Informačně-stochastické optimální algoritmy výpočtu násobných funkcionálů.",Knižnice odb.spisů VUT Brno,B-115,1987,str.7-24

13.Berka M.: "Možnosti využití mikropočítačů pro programově řízenou výuku.",Sborník VUT,1987,str.64-70 /FE M.Telecká/

14.Berka M.,Šerek M.: "Optimální dimenzování vodovodních sítí.", Bratislava,1988

15.Berka M.: "Nové informačně-stochastické algoritmy řešení problémů globální optimalizace.", Numerické metody ve fyzikální metalurgii,Blansko,1988

16.Berka M.: "Globální optimalizace nespojitých funkcí.", Košice, 1989,Sborník konference k 140.výročí založení techniky.

17.Berka M.: "Využití osobních počítačů IBM PC AT v ASŘ podniku a tvorba subsystémů.", 4.SOFT AGRO, Skalský Dvůr,1990,str.27-31

18.Berka M.,Prudilová K.: "O jedné nové metodě nalezení výchozího bázického řešení v dopravní úloze.", Sborník VUT ,1990,

19.Berka M.,Kůra S.: "Digitální model terénu.",Sborník VUT,1990 , 27-38

20.Berka M.:"Optimální rozhodovací algoritmy se zadanou pravděpodobností požadavku na informaci",Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace",Loštice,1992,str.4-6

21.Berka M.:"Algoritmizace problému vektorizace", Sborník VUT ,1992, 31-44

22.Berka M.,Kopeček I.:"Optimality of decision structures of informations systems",16th IFIP Conference on System Modelling and Optimization,France,1993,str.665-669

23.Berka M.:"Informační systém jako inversní problém klasifikace informačního objektu." ,letní škola "Informační systémy a jejich aplikace",Studnice,1993,str.3-6

24.Berka M.: "SQL FAIRCOMS server a API pro síť ViaNET.",letní škola "Informační systémy a jejich aplikace",Sněžné,1994,str.24-28

25.Berka M.,Macur J., Solařík M.:"Distribuované informační systémy v Internetu a jejich tvorba" Konference DATASEM 95, CS COMPEX, 1995, str.1-13

26.Berka M.:"Databázové aplikace na WWW bez databázového serveru" ,Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace" Studnice,1995, str. 8-15

27.Berka M., Kučera J.:"Tvorba dokumentupro WWW v jazyce HTML" ,Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace" Studnice,1995, str.15-25

28.Berka M., Macur J.:"Rozšiřování funkcionality WWW serverů" ,Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace" Studnice,1996, str.13-20, ISSBN 80-214-0774-3

29.Berka M., Kopeček I.:"Matematické metody v informačních systémech" ,Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace" Studnice,1996, str.20-23, ISSBN 80-214-0774-3

30.Berka M.,Macur J., :"Rozšiřování funkcionality WWW serverů" Konference DATASEM 96, CS COMPEX, 1996, str.1-20

31. Berka M.,Kučera J.,Macur J.,Solařík M.:"WWW - multimediální prostředí Internetu", UNIS, Brno, 1996, 160str.

32.Berka M.,Kristof P.,Lampa P.,Přikryl P.:"Hypertext Information Systems of Faculty of Civil Engineering and Faculty of Electric Engineering TU Brno",WORKSHOP 1996, Brno, 1996

33. Berka M., Hanáček P., Macur J.:"WWW-informační servery", UNIS, Brno, 1997, 158str.

34.Berka M.:"Vhodné oblasti pro použití jazyka JAVA ve WWW ",Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace" , Ruprechtov,1997, str.8-14

35.Berka M., Hartman M.:"Internet není jen WWW", InvexComputer 97, doprovodný program výstavy,BRNO, 1997

35. Berka M.: "Nové technologie - nová řešení", seminář orgánů státní správy, Praha, 13.12.1997,

36. Berka M.:"Informační společnost a světové počítačové sítě", seminář , Economia a.s., Praha, 26.2.1998

37. Berka M.: "Připojení k Internetu jako faktor zisku", konferenece "Internet Business Live", 26.3.1998, Brno, str 12-20

38.Berka M.:"Internet, obchod, peníze a nové technologie", EKONOM, Hospodářské noviny, březen, 1998, Economia a.s., PRAHA, str.40-50

39. Berka M.:"Bezpečné aplikace a technologie Internetu",seminář "Internet a finanční služby" 06.05.1998, konference výstava FIBEX, Brno, 1998

40.Berka M.:"Jak se efektivně presentovat na Internetu",konference "Business na Internetu" ,ComNet Prague 98, PRAHA, 1998

41.Berka M.:"Informační systémy ve státní správě (vrstva společných služeb)",Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace" , Ruprechtov,1998, str.22-36, ISBN 80-214-1205-4

42.Berka M.:"Veřejné informační služby, informační kiosek", seminář "Výstavba informačních systémů ve státní správě a samosprávě", Praha, 21.leden 1999, 12str.

43.Berka M.:"WWW servery", Odborný seminář "Administrace a správa sítí", Brno, 11.březen 1999, 1-12

44.Berka M.:"Tvorba aplikací", Odborný seminář "Administrace a správa sítí", Brno, 11.březen 1999, 12-22

45.Berka M.,Němec J.:"Návrh a následná realizace projektů výstavby informačních systémů orgánů státní správy a samosprávy", "Moravská konference informačních technologií",Olomouc, 20.dubna 1999, 11str.

46. Berka M.:"Rok 2000 nám klepe na dveře", Odborný seminář , EUnet Czechia s.r.o, Brno 24.5.1999, 6str.

47. Berka M.: " Veřejné informační služby a vrstva společných služeb", Odborný seminář  MV ČR, Třebíč, 15.7.1999, 23str.

48.Berka M.,Němec J.:"Návrh a následná realizace projektů výstavby informačních systémů orgánů státní správy a samosprávy", Letní škola "Informační systémy a jejich aplikace" , Ruprechtov,1999, str.29-40, ISBN 80-214-1397-2

49. Berka M.: " Poskytování informací veřejnosti pomocí informačních kiosků", Odborný seminář  MV ČR, Třebíč, 30.9.1999, 13str.

50. Berka M.:" Veřejné informační služby a informačních kiosky", Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, PRAHA, 6.října 1999, 13str.

51. Berka M.:"Globální informační systémy a státní správa", INVEX COMPUTER 99, Internethall, 7.října 1999, 28str.

52. Berka M.:"Obchod 2000, kooperace a komunikace", Konference o rozvoji obchodu, Voroněž, 31.ledna a 2.února 2000, 20str.

53. Berka M.:"Informační systémy orgánů státní správy a samosprávy", Seminář den pro Internet, Valašské Meziříčí, 31.březen 2000, 29str.

54. Berka M.:"Internet-připojení, služby, perspektivy. Externí informační zdroje.", Konference CESMAD, Brno, 19.dubna 2000, 24 str.

55. Berka M.:"Elektronický obchod v praxi, možnosti, alternativy, příklady.", Konference Svazu obchodu ČR, Brno, 4.května 2000, 22 str.

56. Berka M.:"Jazyk XML", Sborník semináře "Technologie pro budoucí práci s Internetem", Brno, 8.června 2000, 24 str.

57. Berka M.:"Internet, komunikační médium současnosti a budoucnosti", Lékař a technika, roc.31, 2000, N 5, ISSN 0301-5491, str.123 - 129,

58. Berka M.: "Připojení k Internetu jako faktor zisku", Asociace kabelových televizí, Mozolov, 15.září 2000, 15 str.

59. Berka M.:"Certifikační autorita - řešení pro bezpečný elektronický obchod", Brno, Konference "Tržní úspěch", Brno, MSV, 18. září 2000, 13 str.

60. Berka M., Slaný R.: "Elektronický obchod ve strojírenství", zasedání Svazu výrobců dodavatelů strojírenské techniky, Olešná u Písku, 28.11.2000, 19 str.

61. Berka M.,Kopecký J.:"Analýza vnitropodnikových procesů a odvození informačních potřeb", odborná konference Institut for International Research "Informace - základ manažerského rozhodování", 9. - 10.ledna 2001, Praha, 25 stran

62. Berka M.: "Současnost a budoucnost komunikačních sítí a komunikace", Konference "Vyšetřovací metody v rinologii", Karlova studánka, 24.-28.ledna 2001, 20 stran

63. Berka M.:"Současnost a budoucnost on-line obchodů a jejich bezpečnost", sekce elektronický obchod, Mezinárodní konference o rozvoji obchodu, Voroněž, 5. - 6.února 2001, BRNO , 10 stran

64. Berka M.: "Počítačové viry, historie, současnost a budoucnost", Seminář OHK Brno, BRNO, 1.března 2001, 28 stran

65. Berka M.: "Informační systémy na metropolitních sítích", Seminář Březen měsíc Internetu , Valašské Meziříčí, 14. března 2001, 20 stran

66. Berka M.:"Bariery elektronického obchodu", Seminář OHK Přerov, Přerov, 10.dubna 2001, 15 stran

67. Berka M.:"Internet - Zdroj každodenních informací pro podnikatele a firmy", Seminář OHK Břeclav, 26.dubna 2001, 12 stran

68. Berka M.:"Základní pojmy elektronického obchodu",  Seminář OHK Břeclav, 26.dubna 2001, 15 stran

69. Berka M.:"E - shopy a komunikace s nimi", Seminář OHK Ostrava, 16.května 2001, 11 stran

70. Berka M.:"Jiné formy e-commerce", Seminář OHK Ostrava, 16.května 2001, 14 stran

71. Berka M.:"Elektronický obchod ve strojírenství", Seminář Internet ve strojírenství, Brno, Kongresové centrum BVV, 29.května 2001, 15 stran

72. Berka M.:"Elektronický obchod na B2B trzích (bezpečnost a technologie)", Mezinárodní konference Marketing Management, Praha, hotel Marriott, 31.květen 2001, 10 stran

73. Berka M.:"Technologie tvorby veřejných informačních systémů", Information Management of Public Administration, IMPA2001, 6.-7.září 2001, PRAHA, ECONOMIA,str.43-49

74. Berka M.:"Nové národní a globální sítě", Mezinárodní konference Vize 21, Convergence, 10-11.září 2001, BRNO, str.146 - 165

75. Berka M.:"Technologie komunikací a konvergence technologií", Konference "Obchod ve světle a stínu EU", 4.-5.října 2001, Hradec nad Moravicí, str. 20-30

76. Berka M.:"Datové sítě a datové služby" na konferenci:"Telekomunikační minimum pro namagery" Institut for International Research, hotel Movenpick, 23-25.října 2001, PRAHA, 34 stran

77. Berka M.:"Spojování aplikací Internetu a intranetu" , na konferenci " " Institut for International Research, hotel Don Giovanni,
Praha, 13.-15.listopadu 2001, 51 stran

78. Berka M.:" Nove technologie v intranmetech", konference APKT, hotel Amerika, Velké Meziříčí, 19.-20.listopadu 2001, 45 stran
 
79. Berka M.: "Datové sítě a datové služby" E-2001 energetika, PRAHA, 18.12.2001, 21 stran

80. Berka M.: "Interni podniková infrastruktura", IT know-how pro managery, Institut for International Research, hotel Diplomat, 22.-25.01.2002 , 30 stran
 

81. Berka M.: "Globální informační systémy", 6.technický seminář, INMEDIA, Mikulov, 20.června 2002, 38 stran

82. Berka M.:“ Optimal Level of Hierarchy for Multicast in IP Networks“, International Journal of Computer Science and Network Security, vol.6, No.8, ISSN 1738-7906, 2006, 31-34

83. Berka M.:“ Optimization of Methods for Geodetical Data for Multicast in IP Networks“, Geo-mine surveying 2006, Vysoke Tatry, str.10-11

84. Berka M.:“ The optimization of methods for multicast in IP networks“, konference Management, Economics and Business Development in the new European Conditions, ISBN 80-7204-454-0, 2006, str.13

85. Berka M.:“ Budoucnost multimediálních přenosů a vysílání ve státní správě a samosprávě“, Sborník konference ISSS 2006, triada, Hradec Králové, str 30-37

86. Berka M., Komosný D.:“Realizace širokopásmových sítí ze strukturálních fondů OP SROP“, konference Širokopásmové sítě a jejich aplikace, CESNET, Olomouc, 2005, str.7-12

87. Berka M.,Komosný D.:”Testy IPTV se SSM multicastem a modifikacemi protokolu RTP/RTCP”, konference Vysokorychlostní sítě a jejich aplikace, CESNET, Olomouc, 2007, 10str.

88. Berka M.Optimization of Methods for Geodetic Data for Multicast in IP Networks :”ISBN: 1335-1788, Košice, 2008, Acta Montanistica Slovaca, 7 str.

89. Berka M.,Berková A.:”Verification survey sketch of electronically ”, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, Tatranské Matliare, 2014, 9 str.

90. Berka M:”GDPR a co s tím? ”, KOnference Bezpečné a chytré město, Olomouc, 2017, 25 str. 


 

 

 
Kontakty :

e-mail : Milan<tečka>Berka<zavináč> gmail <tečka>com

mobil : 602 244 751

ICQ # 196-892-676

Jabber: ber@jabber.cz

 

copyleft 2007, 2008, 2009, 3000, ...